• Co zrobić, gdy zalałem sąsiada?

  Przede wszystkim sprawdź, czy wina faktycznie leży po Twojej stronie. Pamiętaj, że jako lokator nie ponosisz odpowiedzialności na przykład
  za wadliwą instalację budynku. Jeśli jednak okaże się, że rzeczywiście jesteś sprawcą zalania, to najlepiej uruchom wykupioną wcześniej umowę ubezpieczenia OC, która zazwyczaj jest sprzedawana
  w pakiecie wraz z ubezpieczeniem mieszkania. Taka polisa
  może Cię zwolnić z konieczności poniesienia kosztów wypadku.
  Wykonaj wtedy telefon do swojego ubezpieczyciela i postępuj
  zgodnie z instrukcjami. Jeśli nie posiadasz polisy OC, niestety, możesz być zobowiązany do pokrycia kosztów wypadku z własnej kieszeni.

 • Co zrobić, gdy wyjeżdżam na urlop?

  Po prostu pamiętaj o zakręceniu wszystkich kurków z wodą i zamknięciu zaworów w pralce, zmywarce czy wirówce. Zakręć również główny zawór dla Twojego mieszkania, który znajduje się z reguły przy wodomierzu. Tymi prostymi sposobami minimalizujesz ryzyko nieszczęśliwego wypadku i dajesz sobie gwarancję spokoju.

 • Co zrobić, by nie wylała pralka lub zmywarka?

  Najlepiej jest profilaktycznie sprawdzać, czy wszystkie części urządzenia działają tak, jak powinny. Upewnij się, czy drzwi od pralki są prawidłowo zamknięte, zawory nie przeciekają, a bęben lub wnętrze zmywarki
  nie są przeładowane.

 • Co zrobić, gdy z sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
  cofa się woda?

  To najprawdopodobniej oznacza usterkę w sieci. Zgłoś ten fakt administratorowi budynku, który zobowiązany jest do jej usunięcia.

 • Co zrobić, gdy zaczyna przeciekać akwarium?

  Przede wszystkim niezwłocznie przenieś rybki, rośliny
  i akcesoria do innego pojemnika. Wylej wodę z akwarium.
  Następnie dokładnie sprawdź ścianki, filtr, rurkę napowietrzającą
  i pozostałe części akwarium, starając się zlokalizować przyczynę problemu.

 • Co zrobić, by kaloryfer działał bez zarzutu?

  Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego umyj dokładnie kaloryfer
  przy użyciu miękkiego materiału, który nie uszkodzi lakierowanej powierzchni urządzenia. Pamiętaj także o odpowietrzeniu.
  Powtórz je, jeśli zauważysz, że grzejnik nierówno się nagrzewa
  lub wydobywają się z niego niepokojące hałasy.

 • Wężyki. Jak dbać o ich prawidłowe użytkowanie?

  Przy zakupie wężyka zwróć uwagę na jego średnicę.
  Im większa, tym przepływ wody swobodniejszy i bezpieczniejszy.
  Po drugie, dopasuj długość wężyka do wymiarów Twojej łazienki.
  Po zainstalowaniu wężyk powinien być dostatecznie naciągnięty
  i umieszczony prosto. Najgorsze dla jego eksploatacji jest wyginanie
  lub skręcanie.

 • Co zrobić, gdy zalewa mnie sąsiad?

  W pierwszej kolejności zaalarmuj sąsiadów i spróbuj ustalić,
  który z nich może być faktycznym sprawcą zalania. Następnie niezwłocznie wezwij administratora budynku, konserwatora
  lub dozorcę, w celu zatrzymania dopływu wody do mieszkania.
  Jeśli akurat żaden z nich nie jest obecny w budynku, musisz sam
  zakręcić zawory odcinające wodę.

Po 3 latach

... od dnia, w którym dowiedziałeś się o zalaniu
i osobie zobowiązanej do naprawienia szkody, sprawa ulega przedawnieniu. Pamiętaj,
żeby zgłosić roszczenia w tym terminie.

Warto wiedzieć

Zalaniom mieszkań można zapobiec. Uważnie korzystajmy z pralek, zmywarek i instalacji wodno-
-kanalizacyjnej. Musimy też dobrze wiedzieć, gdzie znajdują się zawory odcinające dopływ wody.
W przypadku zalania trzeba będzie z nich skorzystać.