• Co robić, by instalacja gazowa była zawsze sprawna
  i bezpieczna?

  Po pierwsze, kupuj tylko urządzenia oraz armaturę posiadające certyfikaty oznaczone symbolem CE, który potwierdza, że możesz
  ich bezpiecznie i bezproblemowo używać. Po drugie, ich montaż
  oraz przegląd zlecaj tylko serwisowi lub uprawnionemu instalatorowi.
  Po trzecie, najważniejsze, nie lekceważ żadnego podejrzenia nieszczelności instalacji gazowej.

 • Co zrobić, gdy ulatnia się gaz?

  Jak najszybciej wyłącz kuchenkę i zamknij główny zawór. Nie zapalaj zapałek ani zapalniczki, nie włączaj i nie wyłączaj światła ani innych urządzeń elektrycznych. Otwórz szeroko okna, wyjdź z domu
  i powiadom pogotowie gazowe (tel. 992), straż pożarną (tel. 998)
  oraz administratora budynku.

 • Co zrobić, by uniknąć awarii instalacji elektrycznej?

  Najlepszym sposobem na ochronę przed pożarem jest utrzymanie instalacji i urządzeń elektrycznych w dobrym stanie technicznym. Gniazdko z obluzowanymi przewodami, niesprawna pralka czy uszkodzona suszarka – wszystko to powoduje niepotrzebne ryzyko. Zawsze użytkuj urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta zawartymi
  w instrukcjach obsługi. Nadmierne obciążanie instalacji elektrycznej
  jest częstą przyczyną jej przeciążenia, a w konsekwencji – pożaru.

 • Co zrobić, gdy w garnku lub na patelni zapali się olej?

  Dbając o bezpieczeństwo własne i najbliższych, wyłącz gaz
  lub płytę grzejną. Następnie nakryj palący się garnek lub patelnię kocem gaśniczym, który odetnie dopływ tlenu. Możesz również użyć specjalnej gaśnicy przeznaczonej do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych (pożary grupy F).

 • Co zrobić, gdy sam nie jestem w stanie ugasić ognia?

  Zdarza się, że ogień rozprzestrzenia się tak szybko, że nawet prawidłowe użycie gaśnicy nie przynosi żadnych efektów.
  Nie zwlekaj ani sekundy. Zadzwoń do straży pożarnej pod numer 998
  i zawiadom o zdarzeniu. Jak najszybciej wyprowadź wszystkich
  na zewnątrz. Jeśli pojawi się dym, połóż się i czołgając, opuść pomieszczenie (przy podłodze powietrze jest czystsze).
  Pamiętaj, by zamykać za sobą drzwi, co ograniczy rozwój pożaru,
  ale w żadnym wypadku nie zamykaj ich na klucz! Straż pożarna musi sprawdzić każde pomieszczenie.

 • Co zrobić, gdy pożar odciął nam możliwość ucieczki z budynku?

  Jeśli pożar rozprzestrzenił się już na taką skalę, że uniemożliwia
  nam opuszczenie budynku poprzez klatkę schodową lub inną drogę ewakuacyjną, pozostań w mieszkaniu. Jednocześnie staraj się
  nie dopuścić do przeniknięcia dymu i temperatury przez drzwi
  wejściowe Twojego mieszkania. Zabezpiecz nieszczelności
  w drzwiach np. mokrym ręcznikiem. Utrzymuj łączność telefoniczną
  lub głosową ze służbami ratowniczymi będącymi na miejscu.
  Odsuń się jak najdalej od źródła pożaru.

 • Co zrobić, gdy widzę dym wydobywający się z okna sąsiada?

  Dym prawdopodobnie oznacza pożar, więc nie zwlekaj i zawiadom wszystkie osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz zadzwoń
  pod numer 998, by powiadomić straż pożarną. Następnie zakręć zawór gazu, wyłącz wszystkie odbiorniki elektryczne, powiadom pozostałych sąsiadów o zagrożeniu i ewakuuj się z zagrożonego budynku.

 • Jak przygotować się do ewakuacji?

  Zawsze dbaj o drożność dróg ewakuacyjnych. Na ogólnodostępnych korytarzach i klatkach schodowych nie wolno gromadzić i przechowywać rowerów, mebli, książek oraz innych materiałów palnych. Utrudniają
  one ewakuację, a jeżeli zostaną objęte pożarem, przyśpieszą jego rozprzestrzenianie oraz staną się źródłem powstania trujących gazów
  i bardzo wysokiej temperatury. Zaplanuj bezpieczną ewakuację.
  Upewnij się, że każdy z domowników wie, jak opuścić zagrożone pomieszczenia.

Niestety, to człowiek jest najsłabszym ogniwem i najczęstszym sprawcą pożarów. Pamiętaj! Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych zależy
od Ciebie samego. Bardzo często sprawcy pożarów stają się ich ofiarami. Na świecie każdego roku w ok. 7 milionach pożarów ginie 70 tysięcy ludzi. To miasto średniej wielkości. Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie
czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy
o potencjalnych zagrożeniach. Pomyśl o tym i zadbaj
o bezpieczeństwo swoje oraz swoich najbliższych.

St. bryg. Paweł Frątczak

Warto wiedzieć

Okresowe przeglądy instalacji wentylacyjnej oraz urządzeń i przewodów grzewczo-kominowych
zlecane przez zarządcę budynku, np. spółdzielnię mieszkaniową, mają na celu wykrycie ewentualnego zagrożenia, zanim będzie za późno. Dlatego
pamiętaj, że Twoim obowiązkiem jako lokatora
jest udostępniać mieszkanie upoważnionym
osobom w celu wykonania przeglądu.